Çerez kullanımı.

İnternet sitemizin işletimi sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilgi almak ve ayarlarınızı değiştirebilmek için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyiniz.

Kişisel verilerinizin kişiselleştirme ve tanıtım çerezleri kullanımı amacıyla işlenmesini ve sosyal ağ özelliklerinin sağlanması, harita özelliğinden faydalanmanız, otomatik konum belirlenmesi, analitik, işlevsellik, performans, kişiselleştirme, hedefleme, reklam ve pazarlama çerezlerinin kullanımı amacıyla yurt dışında bulunan iş ortaklarımız ile paylaşılmasını kabul ediyorsanız "Kabul Et", etmiyorsanız "Reddet"i seçiniz .

Bu internet sitesi, veri sorumlusu sıfatıyla şirket merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 34771 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") tarafından işletilmektedir.

Genel prensiplerimiz

Bilgilerinizi koruma konusunu çok önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden ("çerezler") faydalanmakta ve verilerinizi işlemekteyiz. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bütün internet sitelerimizi kişisel verileriniz ile ilgili mevcut risklere karşı korumak için organizasyonel ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu internet sitesinin sağlanması konusunda bizi destekleyen iş ortaklarımız da bu şartlara uymak zorundadır.

İşbu çerez Politikası'nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan internet sitesinin ("Site") işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ("Veri Sahibi") tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Gizlilik ve çerez Politikası'nda Sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işleme faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgi için https://media3.bosch-home.com/Documents/MCDOC02989322_BSH_Kisisel_Verilerin_Korunmasi.pdf adresinde yer alan BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nı okumanızı tavsiye ederiz.

KVK Kanunu'nun 5., 8. ve 9. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca rızanız alınmaksızın ve/veya gerekli olan hallerde yalnızca rızanız doğrultusunda, işbu Gizlilik ve çerez Politikası'nda düzenlenen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Eğer konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, işbu Gizlilik ve çerez Politikası'nın "Kullanıcı Hakları" bölümünde yer alan haklarınız kapsamında ve ilgili bölümde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde her zaman Şirketimize başvurabilirsiniz.

Başka neleri bilmeniz gerekiyor:

• Yaşı 18'den küçük kullanıcılar kişisel verilerini yalnızca ebeveynlerinin veya yasal velilerinin rızası ile bize göndermelidir. Geçerli olan veri koruma kanunları bu bakımdan farklı yaş sınırları belirleyebilir.

• Sitemiz başka internet sitelerine linkler içerebilir. Bu internet sitelerinde verilerinizin nasıl işlendiği ve onların veri koruma şartlarına uyumları konusunda hiçbir kontrolümüz yoktur. Lütfen varsa onların sağladığı gizlilik politikalarını inceleyiniz.

Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili KVK Kanunu uyarınca; (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanmak için işbu Gizlilik ve çerez Politikası'nın "Kullanıcı Hakları" bölümünde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde Şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

Veri korumayla ilgili bütün sorularınız için temas noktanız

Kişisel verilerinizin korunması veya haklarınızı kullanma konusunda sorularınız olması halinde doğrudan Şirketimizle temas kurmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No:51 34771
ümraniye İstanbul

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu'nun 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi gereğince, yazılı olarak veya önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya mevzuata uygun şekillerde ilişikteki başvuru formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Gizlilik ve çerez Politikası'nda yapılacak değişiklikler

İşbu Gizlilik ve çerez Politikası, Sitemizdeki veri işlemenin geçerli durumunu yansıtmaktadır. Veri işleme ile ilgili değişiklikler olması halinde işbu Gizlilik ve çerez Politikası buna göre güncellenecektir. İşbu Gizlilik ve çerez Politikası'nın en son sürümünü her zaman Sitemizde sunuyoruz, böylece Sitemizde geçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin kapsamı hakkında her zaman güncel bilgi edinebilirsiniz. İşbu Gizlilik ve çerez Politikası'ndaki değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içerir politikanın Sitemizde yayımlanması ile yürürlük kazanacaktır.

Geçerlilik başlangıcı: 25.03.2021 Sürüm: DPI_1.1.2

Hangi Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Sitemizde oturum açılması

Teknik sebeplerden dolayı, internet tarayıcınız Sitemize her eriştiğinde internet sunucumuza bilgi (diğer bir ifadeyle oturum verileri) gönderir. Bu bilgilerin bazılarını veri kayıt sistemlerimizde saklamaktayız. örneğin:

• Erişim tarihi

• Erişim saati

• Link yapan internet sitesinin URL'si

• Erişilen dosyalar

• Aktarılan veri hacmi

• Tarayıcı tipi ve sürümü

• İşletim sistemi

• IP adresi (anonimleştirilmiş)

Genel kural olarak oturum verilerini sadece Sitemizin işletilmesindeki hataları düzeltmek veya güvenlik olaylarını açıklığa kavuşturmak amacıyla işlemekteyiz.

Sitemize kayıt olmak ve ürün ve hizmetlerden faydalanmak

Sitemize kullanıcı olarak kaydolabilirsiniz. İlave hizmetlere erişmek istiyorsanız kayıt mecburidir. Kayıt işleminin bir parçası olarak aşağıdaki verileri işlemekteyiz:

Sitemize kaydolabilmeniz ve (iş ortaklarımızın sipariş işleme hizmetleri dahil olmak üzere) Sitemizde yer alan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için kişisel verilerinizi KVK Kanunu'nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve söz konusu amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Talebiniz halinde, sizinle ilgili olarak tuttuğumuz verilerle ilgili olarak size her zaman bilgi vermekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Eğer konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, işbu Gizlilik ve çerez Politikası'nın "Kullanıcı Hakları" bölümünde yer alan haklarınız kapsamında ve ilgili bölümde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde her zaman Şirketimize iletebilirsiniz.

Sitemizde satın alma yapmak

Sitemizi ödeme gerektiren hizmetler / ürünler (aksesuar mağazasındaki siparişler gibi) için de kullanabilirsiniz. Hizmetler / ürünler sipariş edildiği zaman aşağıdaki sipariş bilgilerini işlemekteyiz:

İletim esnasında verilerinizin güvenliği için HTTPS vasıtasıyla teknolojinin en son ürünü olan kriptolama (örneğin SSL) kullanıyoruz.

Söz konusu kişisel veri işleme faaliyetleri, KVK Kanunu'nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca mevzuat kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Haber bülteni üyeliği teyidini sağlamak

Sitemiz haber bültenimize abone olma seçeneğini sunmaktadır. E-posta adresi sahibinin haber bültenini almak için fiilen kayıt yaptırıp yaptırmadığını doğrulamak için çift onay süreci kullanıyoruz. Haber bültenine başarıyla abone olmak için e-posta adresi sahibinin teyit e-postasındaki linke tıklamak suretiyle haber bülteni aktivasyonunu açıkça teyit etmesi gereklidir. Delil sağlama amacıyla çift onay sürecinin münferit kademelerinin tamamlanma durumlarının kayıtlarını tutuyoruz.

Haber bültenimize abone olmanız ve dolayısıyla haber bülteninin size gönderilmesine rıza göstermeniz halinde, kişisel verileriniz sadece size haber bülteninin gönderilmesi için kullanılacaktır. Bu kapsamda kişisel verilerinizi KVK Kanunu'nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca yalnızca rızanız doğrultusunda işlemekteyiz.

çekilişlere / yarışmalara katılımınızı kayda almak

Bir çekiliş/yarışma için kayıt yaptırdığınız zaman, çekilişi/yarışmaya kaydınızı yapmak ve takip işlemlerini tamamlamak için kişisel verileri işlemekteyiz. Bu amaçla topladığımız veriler, söz konusu çekilişin/yarışmanın kayıt formuna bağlı olarak farklılık göstermektedir.

çekilişi/yarışmaya kaydınızı yapmak ve takip işlemlerini tamamlamak için kişisel verileri KVK Kanunu'nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca işlemekteyiz.

Talebiniz halinde, sizinle ilgili olarak tuttuğumuz verilerle ilgili olarak size her zaman bilgi vermekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Eğer konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, işbu Gizlilik ve çerez Politikası'nın "Kullanıcı Hakları" bölümünde yer alan haklarınız kapsamında ve ilgili bölümde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde her zaman Şirketimize başvurabilirsiniz.

özel organizasyonlara / etkinliklere katılımınızı kayda almak

Bir organizasyona/etkinliğe katılım için kayıt yaptırdığınız zaman, organizasyona/etkinliğe kaydınızı gerçekleştirmek ve takip işlemlerini tamamlamak için kişisel verileri KVK Kanunu'nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca işlemekteyiz. Bu amaçla topladığımız veriler, söz konusu organizasyonun kayıt formuna bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Talebiniz halinde, sizinle ilgili olarak tuttuğumuz verilerle ilgili olarak size her zaman bilgi vermekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Eğer konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, işbu Gizlilik ve çerez Politikası'nın "Kullanıcı Hakları" bölümünde yer alan haklarınız kapsamında ve ilgili bölümde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde her zaman Şirketimize başvurabilirsiniz.

Sosyal ağlarda içerik paylaşmak

Sitemizden içerikler entegre sosyal medya düğmeleri kullanılarak sosyal ağlarda paylaşılabilir. İçerik paylaşılmasını sağlayan bütün sosyal medya düğmeleri, sosyal ağ geliştiricileri tarafından geliştirilmiş olan sosyal geçme üniteleri yerine basit hyper linkleri kullanarak entegre edilmiştir. Bu, Sitemize eriştiğiniz anda sizin detaylarınızın otomatik olarak sosyal sunuculara aktarılmamasını sağlar. Buna ek olarak, Sitemizden içerik paylaştığınız zaman sadece ilgili içeriğin paylaşılması için sosyal ağ özellikleri sağlıyoruz. İşbu amaç ile kişisel verileriniz, açık rızanızı vermiş olduğunuz yurt dışında mukim sosyal ağ sağlayıcıları Facebook Inc, Yahoo ve Google Inc şirketleri ile paylaşılmaktadır.

Aynı zamanda, sosyal ağlarda Sitemize basit linkler de bulunabilir. Eğer Sitemizden bir sosyal ağa giden linki takip ederseniz veya Sitemizden içerik paylaşmak için bir sosyal ağda oturum açarsanız verileriniz söz konusu sosyal ağ tarafından işlenir. Veri toplama amacı ve kapsamı, ileri derecede işlem ve sosyal ağ sağlayıcı tarafından yapılan kullanımla ilgili bilgilerin yanı sıra mahremiyetinizin korunması konusundaki ilgili haklarınız ve ayar seçenekleriniz için varsa ilgili sağlayıcının sunduğu gizlilik politikasını incelemenizi öneririz.

Google Haritaları kullanarak bayi aramak

Sitemizin bir kullanıcısı olarak size sunulan bir özellik de bölgenizdeki işbirliği yapan bayileri gösteren bir haritadır. Bu haritayı göstermek için Google Haritaları kullanıyoruz. Google Haritaları, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir hizmettir. Açık rızanızı vermeniz halinde harita özelliğinden faydalanmanız amacıyla kişisel verilerinizi yurt dışında mukim Google Inc. ile paylaşıyoruz. Google Haritaları kullanıldığı zaman kişisel verilerin nasıl işlendiği ile ilgili detayları aşağıdaki link vasıtasıyla bulabilirsiniz:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Eğer bölgenizdeki işbirliği yapan bayileri görüntülemek isterseniz bir konumu belirtmeniz gerekir; bunun için ya konumunuzu manuel olarak girmeniz gerekir veya internet tarayıcınızın otomatik konum fonksiyonu ile otomatik olarak belirlenmesi gerekir. Adresinizi belirtmemeniz şartıyla, bu bilgiyi manuel olarak girerseniz kişisel verileriniz işlenmez. Bir internet tarayıcısının otomatik konum fonksiyonu ile otomatik konum belirlenmesi için IP adresinizin işlenmesi gerekir. Açık rızanızı vermeniz halinde internet tarayıcısının otomatik konum fonksiyonu ile otomatik konum belirlenmesi amacıyla IP bilgilerinizi yurt dışında mukim Google Inc. ile paylaşıyoruz. Bu bağlamda IP adresinizi saklamıyoruz.

Veriler Hangi Kanallar ile ve Hangi Hukuki Sebepler ile Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, yukarıda detaylandırılan amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız veri işleme şartları aşağıdaki gibidir:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

• Sitemize kaydınızın gerçekleştirilmesi

• Sitemizde oturum açılması

• (İş ortaklarımızın sipariş işleme hizmetleri dahil olmak üzere) Sitemizde yer alan ürün ve hizmetlerden faydalanılması

• Sitemizde yer alan ödeme özelliklerinin kullandırılması

• ürünlerin teslim edilmesi/alınması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

• Sitemizin işletilmesindeki hataların düzeltilmesi

• Sitemizdeki güvenlik olaylarının açıklığa kavuşturulması

• Haber bülteni üyeliğinizin teyidinin sağlanması

• özel organizasyonlara / etkinliklere katılımınızın kayda alınması

• çekilişlere/Yarışmalara katılımınızın kayda alınması

Açık rızanızın bulunması

• Sosyal ağ özelliklerinin sağlanması amacıyla kişisel verilerinizin yurt dışında mukim sosyal ağ sağlayıcıları Facebook Inc, Yahoo ve Google Inc ile paylaşılması,

• Harita özelliğinden faydalanmanız ve internet tarayıcısının otomatik konum fonksiyonu ile otomatik konum belirlenmesi amacıyla kişisel verilerinizin (IP bilgisi) yurt dışında mukim Google Inc. ile paylaşılması

• Site çalışmasının iyileştirilmesi, site deneyimi adına BSH Hausgeräte GmbH ve grup Şirketlerimiz ile paylaşılması

• Analitik çerezlerinin ve işlevsellik çerezlerinin kullanımı amacıyla yurt dışında mukim Adobe Systems Software Ireland ile paylaşılması

• Performans, kişiselleştirme, hedefleme, reklam ve pazarlama çerezleri kullanımı amacıyla yurt dışında mukim Facebook Inc., Google Inc, Mouseflow ApS, Adobe Systems Software Ireland, Optimizely Inc., ORACLE Deutschland B.V. & Oracle Corporation, Thunderhead ONE Marketing Services ile paylaşılması

Verilerinizi aktardığımız durumlar

Sitemizi uygulamak ve işletmek için çok sayıda hizmet sağlayıcı ile birlikte çalışıyoruz. Bu hizmet sağlayıcıları özenle seçtik.

Sitemizi uygulamak ve işletmek kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi paylaştığımız hizmet sağlayıcılar şunlardır:

• Barındırma hizmetleri sağlayan yurtdışında mukim Noris Network AG

• Programlama hizmet sağlayıcı yurtdışında mukim Arinthea GmbH

• Programlama hizmetleri için hizmet sağlayıcı

• Satış ve pazarlama hizmetleri için hizmet sağlayıcı

Verilerinizin diğer alıcıları şunlardır:

• ürünlerin teslim edilmesi/alınması için Tedarikçiler, Yetkili Servisler, Bayiler, Acenteler (Yetkili Satıcılarımıza buradan , Yetkili Servislerimize ise buradan ulaşabilirsiniz)

• Site çalışmasının iyileştirilmesi, site deneyimi adına BSH Hausgeräte GmbH ve grup Şirketlerimiz

• Sosyal ağ özelliklerinin sağlanması amacıyla yurt dışında mukim sosyal ağ sağlayıcıları Facebook Inc.,Yahoo ve Google Inc

• Sitemizde yer alan ödeme özelliklerinin kullandırılması amacıyla ödeme hizmetleri hizmet sağlayıcıları

• Harita özelliğinden faydalanmanız ve internet tarayıcısının otomatik konum fonksiyonu ile otomatik konum belirlenmesi amacıyla yurt dışında mukim Google Inc.

• Analitik çerezlerinin ve işlevsellik çerezlerinin kullanımı amacıyla yurt dışında mukim Adobe Systems Software Ireland

• Performans, kişiselleştirme, hedefleme, reklam ve pazarlama çerezleri kullanımı amacıyla yurt dışında mukim Facebook Inc., Google Inc, Mouseflow ApS, Adobe Systems Software Ireland, Optimizely Inc., ORACLE Deutschland B.V. & Oracle Corporation Thunderhead ONE Marketing Services ile paylaşılması

Çerez kullanımı

Çerez kullanımı ayarlarınızı aşağıdaki seçenekleri tercih ederek ve ?Değişikliklerimi kaydet? düğmesine basarak, her zaman değiştirebilirsiniz.

A. BU WEBSİTESİNDE ŞU ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR:

1. Gerekli Temel Çerezler - Websitesi temel fonksiyonlarına ait çerezler:

Gerekli Temel Çerezler, kullanıcının web sitesinde dolaşabilmesi ve örneğin web sitesinin güvenli alanlarına erişim vb. gibi özelliklerini kullanabilmesi için gereklidir. Bu çerezler olmadan örneğin web sitesinde oturum açma veya alışveriş sepetleri oluşturma vb. hizmetler sağlanamaz.

2. Gerekli Temel Çerezler - Analiz çerezleri ve İşlevsellik çerezleri:

Analiz çerezleri, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları, örneğin en sık hangi sayfaları ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları vb. hakkında bilgi toplar. Bu çerezler, ziyaretçiyi tanımlayabilecek bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir, bu nedenle anonimdir. Yalnızca bir web sitesinin çalışmasının iyileştirilmesi için kullanılır. Bu çerezler alternatif olarak (i) doğrudan site yöneticisi tarafından birleşik şekilde bilgi toplanması için kullanılması ve (ii) üçüncü taraflarca yönetilmesi, çerezlerin kullanıcıları tanımlama kabiliyetini düşürmek üzere özel yöntemler uygulanması (örneğin önemli IP adresi bölümlerinin maskelenmesi) ve üçüncü tarafların bunları yalnızca hizmet sunmak üzere kullanması açısından ?teknik çerezler? ile benzerdir. Örneğin, çerez verilerini, karşılaştırmadan veya mevcut kişisel verilerle zenginleştirmeden ayrı olarak kullanırlar.

• ADOBE ANALYTICS

Siteyi analiz etmek ve pazarlama faaliyetlerinin websitesine yansıyan performanslarını analiz etmek amacıyla sitemizi ziyaretinizde analitik çerezlerini ve/veya JavaScript kullanıyoruz. Verileriniz toplanmakta ve bu verilerden kimlik çerezi kullanılarak maskeleme yöntemiyle anonimleştirme esasına göre bir kullanıcı profili üretilmektedir. IP adresiniz ya hiç kaydedilmemekte veya bunun bir parçası olarak kaydedildikten hemen sonra anonimleştirilmektedir.

Kullanım verilerini toplamak ve kullanım profillerini oluşturmak için Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, İrlanda ("Adobe") tarafından sağlanan Adobe Analytics hizmetini kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgiler Adobe sunucularına aktarılmakta, analiz edilmekte ve kümülatif veri olarak sadece bize geri gönderilmektedir. Bu veri Sitemizin genel olarak nasıl kullanıldığı hakkındaki eğilimleri belirlememize imkan vermektedir.

Elde edilen kullanım profillerini sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi sizin kimliğinizi açığa çıkarabilecek diğer detaylarla birlikte tutmamaktayız. Kullanım verileri kullanılan hizmet tarafından verinin toplanmasından itibaren

İşlevsellik çerezleri ise web sitesinin kullanıcının yaptığı seçimleri (örneğin kullanıcı adınız, dil seçiminiz ve bulunduğunuz bölge) hatırlamasına ve gelişmiş, daha kişisel özellikler sunmasına imkan tanır. Bu tanımlama bilgileri ayrıca örneğin bir video izleme veya bir bloğa yorum bırakma vb. gibi kullanıcının talep ettiği hizmetlerin sunulması için de kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler anonim hale getirilebilir ve böylece kullanıcının diğer web sitelerindeki tarama aktivitelerini takip edemez. Bu çerezler de teknik çerezler olarak adlandırılır.

• ADOBE TEST & TARGET

Sitemizi (ve potansiyel olarak haber bültenimizi) uygun biçimde özelleştirmek için Sitemizi ziyaretinizle ilgili verileri toplamak ve işlemek için analitik çerezlerini ve/veya JavaScript kullanıyoruz. Verileriniz toplanmakta ve bu verilerden kimlik çerezi kullanılarak maskeleme yöntemiyle anonimleştirme esasına göre bir kullanıcı profili üretilmektedir.

Kullanım verilerini toplamak ve kullanım profillerini oluşturmak için Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, İrlanda ("Adobe") tarafından sağlanan Adobe Test & Target hizmetini kullanıyoruz.

Adobe Test & Target, A/B testleri esasına göre çalışmaktadır. Bunun anlamı, Sitemizi kullanan kişiye Site?nin orijinalinden farklı bir versiyonunun (örneğin değiştirilmiş tasarım ve içerik) gösterildiğidir. İki versiyonun karşılaştırılması bize kullanıcıların Sitemizin hangi versiyonunu tercih ettiği hakkında bilgi vermektedir. Adobe Test & Target kullanıldığı zaman sizinle ilgili tek bilgi sizin kimliğinizin belirlenmesi için kullanılamaz. IP anonimleştirmesi de çalıştırılır; yani Adobe Test & Target daha fazla işlem yapmadan önce IP adresiniz kısaltılır. Elde edilen kullanım profillerini sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi sizin kimliğinizi açığa çıkarabilecek diğer detaylarla birlikte tutmamaktayız.

Kullanım verileri kullanılan hizmet tarafından verinin toplanmasından itibaren en fazla 37 ay süreyle tutulmaktadır.

Kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız tıklayınız

• Thunderhead ONE Marketing Services

Bu web sitesi Thunderhead (One) Ltd, Ingeni Building, 17 Broadwick Street, Soho, London W1F 0DJ ("Thunderhead") tarafından sağlanan çevrimiçi pazarlama platformu "Thunderhead ONE" ("Hizmet") kullanır.

Web sitemiz için bu hizmeti, web sitemizi kullanırken ilginizi çekebilecek ürünlerimiz hakkında web sitelerimizde ve diğer sağlayıcıların web sitelerinde kişiselleştirilmiş bilgileri size göstermek için bir pazarlama aracı olarak kullanıyoruz. Thunderhead bize bu amaç için istatistiksel analiz sağlar.

Bu hizmet ayrıca, web sitesi kullanıcılarımız hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olmak için bize cihazlar arası ve bağlamlar arası kullanım profilleri (veriler) sağlar. Thunderhead, bu verileri bizim adımıza, müşterilerimizin verilerinin yalnızca talimatlarımız doğrultusunda işlenebileceğini, üçüncü şahıslara aktarılamayacağını ve teknik olarak yeterince korunması gerektiğini kabul ettiğimiz bir veri koruma anlaşması çerçevesinde işler. Bununla ilgili bilgiler aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://www.thunderhead.com/privacy-policy/ Bu verileri sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanmıyoruz.

Kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız tıklayınız

B. BU WEBSİTESİNDE İZNİNİZE BAĞLI OLARAK, ŞU ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR:

3. Performans, Kişiselleştirme, Hedefleme, Reklam ve Pazarlama çerezleri
Bu faaliyet için aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır:

• FACEBOOK

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin; Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması için çerezler kullanılabilir (Facebook Piksel Kodu).

Kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız tıklayınız

• MOUSEFLOW
Sitemizi uygun şekilde tasarlamamıza yardımcı olması için analitik çerezlerini ve diğer teknolojileri kullanarak Sitemizi ziyaretinizle ilgili kullanım verilerini toplayabiliriz. Bunun bir parçası olarak Sitemizin rastgele seçilmiş kullanıcılarının fare hareketlerini ve tıklamalarını kaydediyoruz. IP adresiniz işlemin bir parçası olarak anonimleştirilir. Sitemizi kullanımınızın elde edilen kayıtları rastgele analiz edilir ve buradan Sitemizde yapılabilecek potansiyel iyileştirmeleri çıkarabiliriz.

Bu kullanım verilerini toplamak için hizmet sağlayıcı olarak Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhag, Danimarka firmasını kullanıyoruz.

Elde edilen kullanım profillerini sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi kimliğinizi açığa çıkarabilecek diğer detaylarla birlikte tutmamaktayız. Kullanım verileri toplanma tarihinden üç ay sonra silinmektedir.

Kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız tıklayınız

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak , ilgilendiğimiz hizmet ve ürünlere ilişikin pazarlama faaliyetlerini size uygun içerik ile sunabilmek için sizin site içinde ya da dışındaki geçmiş deneyimleriniz dahilinde çerezler kullanıyoruz. Bu faaliyet için aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır:

• ADOBE TEST & TARGET

Sitemizi (ve potansiyel olarak haber bültenimizi) uygun biçimde özelleştirmek için Sitemizi ziyaretinizle ilgili verileri toplamak ve işlemek için analitik çerezlerini ve/veya JavaScript kullanıyoruz. Verileriniz toplanmakta ve bu verilerden kimlik çerezi kullanılarak maskeleme yöntemiyle anonimleştirme esasına göre bir kullanıcı profili üretilmektedir.

Kullanım verilerini toplamak ve kullanım profillerini oluşturmak için Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, İrlanda ("Adobe") tarafından sağlanan Adobe Test & Target hizmetini kullanıyoruz.

Adobe Test & Target, A/B testleri esasına göre çalışmaktadır. Bunun anlamı, Sitemizi kullanan kişiye Site'nin orijinalinden farklı bir versiyonunun (örneğin değiştirilmiş tasarım ve içerik) gösterildiğidir. İki versiyonun karşılaştırılması bize kullanıcıların Sitemizin hangi versiyonunu tercih ettiği hakkında bilgi vermektedir. Adobe Test & Target kullanıldığı zaman sizinle ilgili tek bilgi sizin kimliğinizin belirlenmesi için kullanılamaz. IP anonimleştirmesi de çalıştırılır; yani Adobe Test & Target daha fazla işlem yapmadan önce IP adresiniz kısaltılır. Elde edilen kullanım profillerini sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi sizin kimliğinizi açığa çıkarabilecek diğer detaylarla birlikte tutmamaktayız.

Kullanım verileri kullanılan hizmet tarafından verinin toplanmasından itibaren en fazla 37 ay süreyle tutulmaktadır.

Kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız tıklayınız

• Thunderhead ONE Marketing Services

Bu web sitesi Thunderhead (One) Ltd, Ingeni Building, 17 Broadwick Street, Soho, London W1F 0DJ ("Thunderhead") tarafından sağlanan çevrimiçi pazarlama platformu "Thunderhead ONE" ("Hizmet") kullanır.

Web sitemiz için bu hizmeti, web sitemizi kullanırken ilginizi çekebilecek ürünlerimiz hakkında web sitelerimizde ve diğer sağlayıcıların web sitelerinde kişiselleştirilmiş bilgileri size göstermek için bir pazarlama aracı olarak kullanıyoruz. Thunderhead bize bu amaç için istatistiksel analiz sağlar.

Bu hizmet ayrıca, web sitesi kullanıcılarımız hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olmak için bize cihazlar arası ve bağlamlar arası kullanım profilleri (veriler) sağlar. Thunderhead, bu verileri bizim adımıza, müşterilerimizin verilerinin yalnızca talimatlarımız doğrultusunda işlenebileceğini, üçüncü şahıslara aktarılamayacağını ve teknik olarak yeterince korunması gerektiğini kabul ettiğimiz bir veri koruma anlaşması çerçevesinde işler. Bununla ilgili bilgiler aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://www.thunderhead.com/privacy-policy/ Bu verileri sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanmıyoruz.

Kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız tıklayınız

4. Kişiselleştirme, Hedefleme, Reklam, Pazarlama ve 3. Parti Çerezleri
Aynı zamanda sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin; sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Bu faaliyet için aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır:

• ORACLE BLUKAİ

Site deneyiminiz esnasında ve takiben reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmiş olarak tarafınıza sunulabilmesi için Sitemizi ziyaretinizle ilgili verileri toplamak ve işlemek için analitik çerezlerini kullanıyoruz. Bu amaçlar kapsamındaki kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca rızanızın temini kapsamında işlenmektedir.

Bu kullanım verilerini toplamak için hizmet sağlayıcı olarak Oracle Corporation 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065, Amerika Birleşik Devletleri firmasını kullanıyoruz.

Kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız tıklayınız

Oracle (A/B ve diğer test çalışmaları)

A/B ve diğer testlerimiz kullanıcı deneyimi optimizasyonu amacı ile web sitesinde yer almaktadır. Bu hizmet ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstraße 25, 80992 Munich, Germany tarafından yürütülmektedir. Bu hizmet altında toplanan çerezler Oracle Marketing Cloud (Oracle Pazarlama Bulut Sistemleri) servis sağlayacılarına transfer edilip, saklanmaktadır. çerezler, Oracle Maxymiser'da saklanıp en geç 12 ay sonra silinmektedir.

Kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız tıklayınız

Optimizely

A/B ve diğer testlerimiz kullanıcı deneyimi optimizasyonu amacı ile web sitesinde yer almaktadır. Bu hizmet Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States) tarafından yürütülmektedir. Bu hizmet altında toplanan çerezler Optimizely servis sağlayacısına transfer edilip, saklanmaktadır.

Engelleme: Optimizely kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız tıklayınız , tıkladığınızda verilerinizin toplanmasını durdurmuş olacaksınız.

• Thunderhead ONE Marketing Services

Bu web sitesi Thunderhead (One) Ltd, Ingeni Building, 17 Broadwick Street, Soho, London W1F 0DJ ("Thunderhead") tarafından sağlanan çevrimiçi pazarlama platformu "Thunderhead ONE" ("Hizmet") kullanır. Web sitemiz için bu hizmeti, web sitemizi kullanırken ilginizi çekebilecek ürünlerimiz hakkında web sitelerimizde ve diğer sağlayıcıların web sitelerinde kişiselleştirilmiş bilgileri size göstermek için bir pazarlama aracı olarak kullanıyoruz. Thunderhead bize bu amaç için istatistiksel analiz sağlar. Bu hizmet ayrıca, web sitesi kullanıcılarımız hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olmak için bize cihazlar arası ve bağlamlar arası kullanım profilleri (veriler) sağlar. Thunderhead, bu verileri bizim adımıza, müşterilerimizin verilerinin yalnızca talimatlarımız doğrultusunda işlenebileceğini, üçüncü şahıslara aktarılamayacağını ve teknik olarak yeterince korunması gerektiğini kabul ettiğimiz bir veri koruma anlaşması çerçevesinde işler.

Bununla ilgili bilgiler aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://www.thunderhead.com/privacy-policy/

Bu verileri sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanmıyoruz.

Kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız tıklayınız